top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıAv. Barış Bürüce

TRAFİK KAZALARI SONRASI ARAÇTA OLUŞAN DEĞER KAYBININ TAZMİNİ

Bilindiği üzere ülkemizde meydana gelen trafik kazaları sonrasında yapılan onarım, boyama, değişim v.b işlemlerden sonra araçların ikinci el piyasasındaki değeri oldukça düşmektedir. Örneğin kaza ve onarımdan önce aracınızın değeri 100.000 TL iken, onarımdan sonra ikinci el piyasasında 75.000 TL bandında bir değere düşmüş ise aradaki 25.000 TL fark, aracınızın değer kaybıdır.

Sigorta şirketleri, araçlarda meydana gelen hasarları ödemekte ancak talep edilmemişse araç değer kaybı tazminatını ödememektedir. Araç sahipleri, TTK ilgili hükümleri ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları uyarınca, bu değer azalmasından dolayı uğradığı zarar nedeniyle sigorta şirketine başvuruda bulunarak bu zararın tazminini talep edebilir.

Ne yazık ki araç sahipleri, çoğu zaman bu haklarından haberdar olmamakta, bazen de haberdar olmakla birlikte çeşitli işlemleri hatalı biçimde yaparak hak kayıplarına uğramaktadır. Bu nedenle araç değer kaybı ile ilgili olarak avukat hizmetinden yararlanmak önemlidir.


Hangi şartlarda değer kaybı talep edilebilmektedir?


  • Kaza tarihinden itibaren 2 YIL geçmemiş olmalıdır.

  • %100 Kusurlu olunmamalıdır.

  • Daha önce aynı bölgede onarım/değişim söz konusu olmuş ve değer kaybı tazminatı alınmış olmamalıdır.

  • Hasar sebebiyle trafikten çekme veya hurdaya çıkarılma işlemi söz konusu olmamalıdır.

14.05.2015 tarihli Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ’nda bulunup, 4 Aralık 2021 tarihli Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar uyarınca aşağıda listelenen haller, hasar sonrası teminat kapsamı dışında tutulan haller olmaktan çıkarılmıştır:

  • Mini onarım ile giderilebilen basit kaporta, plastik tampon/parça onarımları, cam, radyo, lastik, hava yastığı, jant, mekanik, elektrik, elektronik ve döşeme aksamı hasarları

  • Ana iskelet ve şaside hasar olmaksızın vidalı parçalarda yapılan onarım/değişim ile giderilebilen hasarlar

  • Aracın kaza tarihindeki rayiç değerinin %25’ini aşan değer kaybı talepleri

  • Kaza tarihi ile ihbar tarihi arasında araç üzerinde mülkiyet değişikliği olan araçlar ile ilgili talepler

Yani 4 Aralık 2021 tarihi itibarı ile akdedilen sigorta sözleşmelerinin söz konusu olduğu uyuşmazlıklarda yukarıda listelenen haller mevcut olsa bile değer kaybı tazminatı talep edilebilecektir. 4 Aralık 2021 tarihinden önceki sözleşmelerde ise yukarıdaki sınırlandırmalar geçerliliğini korumaktadır.

35 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2_Post
bottom of page