top of page
Handshake

Hukuki Faaliyet Alanlarımız

Hukuk Ofisimiz pek çok dava türünde müvekkillerine hizmet vermektedir.

Faaliyet Alanları: Faaliyet Alanları

Ceza Hukuku

Ceza yargılaması titizlikle takip edilmesi gereken ve deneyim isteyen bir alandır. Ceza yargılaması el koyma, yakalama, gözaltı, tutuklama gibi sonuçları kişiler bakımından son derece ağır olabilecek koruma tedbirlerine hükmedillebilen, süreç sonunda ise yine sonuçları çok ağır olan hapis, adli para cezası gibi yaptırımlara hükmedilebilen bir süreçtir. Ceza yargılaması sürecinde bir ceza avukatından yardım almak son derece önemlidir.  Bu süreçte ofisimiz gerek sanık müdafiliği gerekse müşteki vekilliği olarak müvekkilerine hizmet vermektedir.

Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku, pek çok farklı özel hukuk ilişkisinde ortaya çıkmaktadır. Genel anlamda maddi tazminat ve manevi tazminat olmak üzere iki alanda toplanır. Manevi tazminat, yaşadığınız süreçle ilgili olarak duyduğunuz üzüntü, elem ve kederin karşılığında hükmedilmektedir. Maddi tazminat ise destekten yoksun kalma tazminatı, sürekli ve geçici iş göremezlik tazminatı, bakıcı gideri, tedavi giderleri vs gibi pek çok farklı kalemden oluşmaktadır.

İş Hukuku

İş sözleşmelerinden kaynaklı işçi veya işveren olarak yaşadığınız uyuşmazlıkların yanında Sosyal Güvenlik Hakkına ilişkin davalar da bu alanca incelenmektedir. İşe iade davası avukatı, iş kazası avukatı nedeniyle tazminat davası, işçilik alacaklarına (kıdem tazminatı avukatı, ihbar tazminatı avukatı, fazla çalışma, ubgt, vs) ilişkin davalar yanında karma bir yapıya sahip olan hizmet tespiti davaları gibi pek çok dava konusunda ofisimiz hizmet vermektedir. Ankara iş mahkemesi avukatı iş sözleşmelerinin hazırlanması, disiplin işlemleri, arabuluculuk süreçleri, iş davaları, iş kazası davaları, hizmet tespiti davaları avukatı konusunda mutlaka bir avukattan yardım alınmalıdır.

Aile Hukuku

Bu alana tarafları açısından son derece hassas süreçleri kapsamaktadır. O nedenle avukat olarak da son derece dikkatli hareket edilmelidir. Boşanma, velayet, nafaka, mal paylaşımı, tanıma ve aile başkanının tazminat sorumluluğuna ilişkin davalarda ofisimiz hizmet vermektedir. Halk arasında boşanma avukatı gibi sıfatlar kullanılsa da bu alanda böyle bir branşlaşma söz konusu değildir.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukukuna ilişkin olarak ön alım, ortaklığın giderilmesi, tapu iptal ve tescili vs gibi davalarda ofisimiz müvekkilerine yardımcı olmaktadır. Bu tarz davalar maddi değer olarak oldukça yüksek davalar olduğundan çok dikkatli ve titizlikle bu süreçlerin yürütülmesi gerekmektedir.

Ferdi Kaza Hukuku

Ferdi Kaza Hukuku konusundaki çeşitli davalarda danışmanlık sunan Avukat
Barış Bürüce, İstinye bölgesinin en yenilikçi ve detaylı davalarından bazılarında yer alıyor. Size nasıl yardım edebileceğimizi görmek için hemen bizi arayın.

Ticaret Hukuku

Bu alanda icra ve iflas hukuku ile de bağlantılı olarak pek çok hizmet vermekteyiz. Kıymetli evrakların icra takibi, konkordato, iflas, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi ile Türkiye'de icrası gibi pek çok konuda tecrübelerimiz müvekkillerimize sunmaktayız.

bottom of page